RUDOLF STEINER-SKOLEFORENINGEN I ODENSE

 
Skoleforeningen
Foredrag & kurser Artikler & Film Samarbejdspartnere Kontakt Bliv medlem
  Artikler
Artikler
Film
Litteratur
Brochurer
   
   
   
   

Artikler

Antroposofi & Rudolf Steiner:

 • Introduktion til Rudolf Steiner.

  ved Oskar Borgman Hansen, afdelingsleder emeritus Aarhus universitet

  I artiklen beskriver Oskar Borgman Hansen de praktiske resultater af Rudolf Steiners ideer. Resultaterne er kendte i offentligheden og forfatteren undrer sig over at Rudolf Steiners livsforståelse – antroposofien - virker fremmedartet. Grundtræk af antroposofien belyses i denne artikel bl. a. Frihedens Filosofi- en af Rudolf Steiners hovedværker. Hvordan skal vi forstå menneskets natur? Hvad er tænkning, og kan man tænke den åndelige verden? Er reinkarnationstanken uforenelig med kristendommen? Endelig omtales dele af Steiners biografi.


Antroposofien & det sociale

 • Antroposofiens bidrag til ledelse og det sociale liv

  Ved Steen Hildebrandt. Professor og ph.d ved Handelshøjskolen i Aarhus

  I kronikken stiller Steen Hildebrandt spørgsmålet om Rudolf Steiners betydning for det sociale liv i Danmark. Hovedbidraget kommer til udtryk gennem det antroposofiske menneske - og natursyn og     viser sig bl.a. i pædagogik, biodynamisk og socialøkologisk tænkning og praksis – i bæredygtigheds - tænkning. Desuden opleves en klar sammenhæng mellem Rudolf Steiners filosofi og Claus Otto Scharmers forfatterskab med bl.a. bogen ”Teori U. Lederskab, der åbner fremtiden”. Hans ideer om ”social teknologi” handler om en forståelse af ledelse som det kreative og skabende møde med fremtiden og en forståelse af de højeste fremtidige potentialer.

 • Menneskets tregrening. Hvad er det?

  Ved Daniel Håkanson. Civiløkonom og cand.fil. i finsk og tysk. Direktionsassistent i Merkur Andelskasse.

  I artiklen beskriver Daniel Håkanson de tre funktionssystemer i mennesket. Nerve-sansedelen, stofskifte-fordøjelsesdelen og endelig det rytmiske i blodkredsløb og lungefunktion. På samme måde har samfundet tre funktionsområder. Det kulturelle, det økonomiske og det retslige område. Kan vi finde en sammenhæng mellem menneskets opbygning og samfundets indretning?

Pædagogik

 • Forældrerollen - en tidsbetragtning

  Ved Ellen Thuesen. Uddannet folkeskolelærer. Arbejdet 6 år i folkeskolen. Årskursus ved Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige. 35 år som klasselærer ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense.

  Artiklen handler om tab og gevinst i udviklingen. Individualismens tidsalder. Kriser som udviklingsafsæt. Det tabte paradis. Er der lovmæssigheder i udviklingsforløbet, som vi må tage højde for i opdragelse og undervisning? De tre sjælekvaliteter. Forbilleder, autoritet og frihed. Opdragelse og selvopdragelse. Tør vi være voksne?

 • På menneskevej. Livet i centrum
  ved Ellen Thuesen. Uddannet folkeskolelærer. Arbejdet 6 år i folkeskolen. Årskursus ved Rudolf Steinerseminariet i Järna, Sverige. 35 år som klasselærer ved Rudolf Steiner-Skolen i Odense.

  Artiklen handler om barnets indre billeddannende evner i opvæksten. Hvilke konsekvenser har disse billeder for undervisning og opdragelse? Skal barnet i undervisningen udelukkende beskæftige sig med, hvad det har lyst til, eller findes der en fagenes gyldne tid, hvor indholdet kan hjælpe barnet til at erkende, hvad det i forvejen kendte! Hvilke lovmæssigheder findes der i barnets udvikling?